Skip to main content

Nieuws

Nieuws

Waarom benchmarken, niemand wil toch gemiddeld zijn?

12 oktober, 2023

In een tijd waarin de druk op salarissen steeds groter wordt, grijpen HR-afdelingen vaak terug naar een oudere tool: het benchmarken van arbeidsvoorwaarden met CAO-genoten of vergelijkbare organisaties. Hierbij streven veel organisaties ernaar om net boven het gemiddelde salarisniveau in hun branche te betalen. Maar wat is eigenlijk de boodschap die je hiermee aan je werknemers geeft? En is het benchmarken van salarissen op vergelijkbare bedrijven wel echt nuttig? Want niemand wil toch de benchmark, het gemiddelde zijn? Laten we dit eens nader bekijken.

Om te beginnen is het belangrijk om stil te staan bij de huidige inflatie en het effect daarvan op individuele mensen. In 2023 bedraagt het modale bruto-inkomen €3.089 per maand, wat neerkomt op ongeveer €2.700 netto per maand (€40.000 bruto per jaar en €32.000 netto per jaar).

Laten we wat recente feiten nader bekijken:
Huisvesting: Met een modaal inkomen kan slechts 1.1% van de huizen op Funda worden gefinancierd.
Woonkosten: De gemiddelde woonlasten in Nederland variëren tussen de €500 en €1.000 per maand, waarbij in grote steden de kosten aanzienlijk hoger liggen.
Boodschappen: De dagelijkse boodschappen zijn 10% duurder geworden in vergelijking met het voorgaande jaar, met een gemiddelde van €240 per maand voor een een- of anderhalf persoons huishouden.
Gas, water en elektriciteit: Deze kosten bedragen gemiddeld €240 per maand.
Zorgverzekering: De gemiddelde kosten van een zorgverzekering bedragen €1.700 per jaar, oftewel €141 per maand. (en is snel stijgend…)
Autokosten: De kosten van autorijden variëren, maar zonder rekening te houden met de recente stijging van brandstofprijzen, kunnen ze gemakkelijk €284 per maand bedragen.

Als we deze vaste lasten van het netto maandsalaris aftrekken, houden we niet veel over voor andere uitgaven zoals kleding, sport, onderwijs voor kinderen, pensioen opbouw en ontspanning. (gemiddeld tussen de €800,- en €1.000,- per maand. Dit benadrukt het belang van een redelijk salaris. Zelfs voor mensen met een modaal inkomen is een verhoging van slechts €100 per maand een aanzienlijke verbetering van hun financiële situatie.

Als we teruggaan naar het idee van het benchmarken van salarissen zien wij het volgende: HR-afdelingen vertellen hun werknemers vaak dat ze een goede werkgever zijn omdat ze 5% boven het gemiddelde in de branche betalen. Maar wat ze eigenlijk zeggen, is dat hun werknemers gemiddeld zijn. Dit draagt niet bij aan het gevoel van waardering bij werknemers. Bovendien willen de meeste werknemers in Nederland niet meer dan 45 minuten reistijd hebben, vooral als ze met de auto naar het werk gaan. Dit betekent dat werknemers vaak niet kiezen uit bedrijven in dezelfde branche die toevallig in dezelfde buurt zitten. De enige uitzondering is misschien de Zuidas in Amsterdam, waar banken, advocaten en consultants geclusterd zijn, maar daar zijn modale salarissen zeldzaam.

Het benchmarken van salarissen op basis van branchegegevens is vaak niet relevant, tenzij je organisatie zich in een specifieke concentratie van vergelijkbare bedrijven bevindt, zoals de Zuidas. Als je benchmarkt vanwege een dreigende leegloop, is het zinvoller om in de regio te kijken. Werknemers zullen eerder naar concurrenten in de buurt gaan dan naar concurrenten die 50 of 60 kilometer verderop liggen. Het is belangrijk om te begrijpen dat branche benchmarking slechts in zeer specifieke situaties waarde heeft als een instrument om talent aan te trekken of te behouden.

In plaats van te streven naar gemiddelde salarissen, moeten organisaties zich richten op het bieden van eerlijke en concurrerende beloningen die de werknemers in staat stellen om een goede kwaliteit van leven te behouden. Alleen dan kunnen ze echt waardering en loyaliteit van hun medewerkers verwachten. Benchmarking kan een nuttig hulpmiddel zijn, maar het mag niet de enige maatstaf zijn voor het bepalen van de beloningen binnen een organisatie.

Kortom, terwijl benchmarking van salarissen waardevol kan zijn in bepaalde situaties, biedt het inschakelen van een strategische recruitment partner een effectieve benadering om hoogwaardig talent aan te trekken en te behouden. Door samen te werken met experts op het gebied van werving en selectie, kunnen organisaties hun kansen vergroten om de juiste mensen aan boord te krijgen en te zorgen voor tevreden en loyale medewerkers.

Hulp nodig het werven en aannemen van jouw toekomstig talent? Neem contact op.