Skip to main content

Stichting Present Den Haag

De schakel tussen vrijwilligers en de Haagse gemeenschap. Stichting Present Den Haag, is een essentieel onderdeel van een landelijk netwerk van meer dan 70 stichtingen, verenigd onder de naam Present. Het team in Den Haag bestaat uit vijf vaste medewerkers en een netwerk van betrokken vrijwilligers. Ze hebben als doel om de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk samen te brengen.

Present ontvangt aanvragen van erkende zorginstellingen zoals GGZ, Ouderen, Gehandicapten en Jeugdzorg. En de vrijwilligers zijn afkomstig uit diverse lagen van de bevolking en organisaties. De projecten zijn gevarieerd, maar hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn uit te voeren binnen één dag! Denk aan huiselijke klusjes zoals schilderen, het begeleiden van spelletjesdagen, tuinonderhoud, en ondersteuning bij dagbesteding.

We zijn er voor elkaar

Gedreven door onze kernwaarden saamhorigheid, gelijkwaardigheid, en dienstbaarheid, ondersteunt Present Den Haag met enthousiasme zowel vrijwilligers als mensen die hulp nodig hebben. Elke dag bieden we twee soorten mensen een waardevol ‘presentje’!
Bekijk de vacature of schrijf je in en ontdek hoe je kan bijdragen. Neem contact op met André of Fione voor meer informatie!

ANDERS zet zich belangeloos in voor de werving van werknemers bij Stichting Present, met als gezamenlijk doel banen te creëren die goed zijn voor het individu én een positieve impact hebben op het klimaat, de maatschappij, en een inclusieve arbeidsmarkt bevorderen. Zowel ANDERS als Present hechten waarde aan een positieve impact op de samenleving en het milieu. Terwijl ANDERS duurzaamheid integreert in het rekruteringsproces, focust Present op het creëren van een beweging waar mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. We streven naar inclusiviteit, gelijke kansen, en een omgeving waar iedereen meetelt.
Samen gaan we actief aan de slag om bij te dragen aan een betere toekomst.